Biesboschkerk liturgie 7 apr 18u

D.V. zondagavond is de tekst voor de prediking uit het laatste Bijbelboek Openbaring.
In deze eredienst hoopt voor te gaan dominee J.C. Breugem uit Ede.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 16 :6

Votum en groet

Psalm 118: 7 en 8

Geloofsbelijdenis

Psalm 145: 2

Gebed en woord: Openbaring 1: 9-20

Psalm 21: 4, 5 en 13

Verkondiging

Psalm 138: 3 en 4

Dankgebed

Psalm 68: 10

Wegzending en zegen