Biesboschkerk liturgie 6 mrt 10.00u

D.V. zondagmorgen, de tweede lijdenszondag, staan we stil bij Johannes 18: 8 : “Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.
Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  124 : 1 en 2
PSALM  124 : 3 en 4
PSALM   40 : 4
PSALM   22 : 6 en 7
PSALM   85 : 1 en 4
PSALM  118 : 6 en 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 5 : 1 – 3
N.T.:  Johannes 18 : 1 – 9
Tekst: Johannes 18 : 8 

AANVANGSTEKST: Johannes 10 : 11
“Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”