Biesboschkerk liturgie 6 juni 18.00u

D.V. Zondag 6 juni is er in de avonddienst de dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Dan luisteren we naar Handelingen 4:13: “Toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.”

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   81 : 1
PSALM   81 : 12
PSALM   92 : 7
PSALM   57 : 5 en 7
PSALM  119 : 23
PSALM   73 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 34 : 29 – 35
N.T.:  Handelingen 4 : 5 – 14
Tekst: Handelingen 4 : 13

AANVANGSTEKST: 2 Corinthe 3 : 3
“Het is duidelijk dat u een brief van Christus bent, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God.”