Biesboschkerk liturgie 6 dec 14.30u

Op deze 2e advent is in de middagtekst de tekst van de preek uit Lukas 1:13: “Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren.”

Voorganger in deze doopdienst is dominee H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via de kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
GEZANG 3 : 2 (LOFZANG VAN ZACHARIAS)
GEZANG 3 : 3 (LOFZANG VAN ZACHARIAS)
PSALM    9 : 2
PSALM  119 : 49
PSALM   97 : 2
PSALM   89 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Maleachi 4 : 5 – 6
N.T.:  Lukas 1 : 5 – 20
Tekst: Lukas 1 : 13m

AANVANGSTEKST: Jesaja 9 : 5a
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.”