Biesboschkerk liturgie 6 aug 10u

D.V. zondag 6 augustus is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit ‘Jeremia 31’.
Dominee A. Jonker uit Putten hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 100 : 1 , 3

Votum en groet

Zingen: Psalm 25 : 4 , 5

Wet des Heeren en samenvatting

Zingen: Psalm 65 : 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Jeremia 31 : 1 – 9

Collecte

Zingen: Psalm 74 : 2 , 10 , 19

Tekstlezing: Jeremia 31 : 3

Preek

Zingen: Psalm 69 : 14

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 89 : 1 , 8

Zegen van de HEERE