Biesboschkerk liturgie 5 nov 18u

D.V. zondag 5 november is de schriftlezing in de avonddienst uit Genesis en Hebreeën.
Proponent A. van Eckeveld uit Woerden hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 46: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging (votum)

Psalm 17: 3 en 8

Geloofsbelijdenis (HC zondag 7)

Psalm 52: 7

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 12: 1-4; Hebreeën 11: 1-16; 12: 1-2;

Collecte

Psalm 95: 4 en 5

Verkondiging: Volhardend geloofsvertrouwen

Psalm 9: 10, 11 en 14

Dankgebed

Slotzang: 33: 10 en 11

Zegenbede