Biesboschkerk liturgie 5 dec 15.30u

D.V. zondag 5 december is de tweede adventszondag.
Na de morgendienst wordt in de middagdienst opnieuw het Heilig Avondmaal bediend; de dankzeggingspreek gaat over Genesis 15: 1
8a

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   43 : 3
PSALM   43 : 4 en 5
LOFZANG VAN MARIA : 3; 7 (HA)
PSALM   26 : 3 (na de wet)
PSALM   27 : 4 en 7
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 2
PSALM   98 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 15 : 6 – 18
N.T.:  Hebreeën 11 : 8 – 12
Tekst: Genesis 15 : 18a

AANVANGSTEKST: Romeinen 4 : 18a
“En Abraham heeft geloofd op hoop tegen hoop.”