Biesboschkerk liturgie 4 sept 10u

D.V. zondagmorgen 4 september is in de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal de tekst voor de verkondiging uit Psalm 119 : 38; “Bevestig Uw belofte aan Uw dienaar, die Uw vreze is toegedaan.”
Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  122 : 1
PSALM  122 : 2 en 3
PSALM    1 : 1
PSALM   77 : 5, 6 en 7
PSALM  119 : 19 en 81
PSALM   89 : 14

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 119 : 33 – 40    
N.T.:  2 Corinthe 1 : 18 – 22
Tekst: Psalm 119 : 38

AANVANGSTEKST: Handelingen 13 : 32a
“Wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is.”