Biesboschkerk liturgie 4 dec 18u

D.V. 2e Adventszondag is in de avonddienst de verkondiging uit: 1 Johannes 5.
In deze eredienst is tevens de dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Voorganger is onze past. werker, ds. M. A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 4: 4 (voorzang)
Votum en groet
Psalm 31: 17, 19
Geloofsbelijdenis
Psalm 2: 7
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 5: 13-21
Psalm 25: 2, 7
Prediking over 1 Johannes 5: 20
Psalm 16: 3, 6
Gebed
Lofzang van Zacharias 3, 4
Zegen