Biesboschkerk liturgie 31 dec 18u

D.V. Oudejaarsavond komt de tekst voor de prediking uit het Bijbelboek ‘De Openbaring van Johannes’
In de eredienst hoopt voor te gaan onze pastoraal werker, ds. M.A. van den Berg.
In deze dienst worden de gemeenteleden herdacht die in het jaar 2023 zijn overleden.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 90: 1, 7
Votum en groet
Moment van gedachtenis van hen die afgelopen jaar overleden zijn
Psalm 103: 8, 9
Geloofsbelijdenis
Psalm 48: 6
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 10
Inzameling der gaven
Psalm 39: 3, 4, 5
Prediking
Psalm 95: 4
Gebed
Psalm 102: 15, 16
Zegen