Biesboschkerk liturgie 30 juli 18u

D.V. zondag 30 juli zijn in de avonddienst de schriftlezingen uit Mattheüs en Openbaring.
Oud-ouderling proponent P. Bijl uit Papendrecht hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 100: 1 en 3
Votum
Psalm 100: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 33: 7
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 10: 16-33 en Openbaring 2: 8-11
Psalm 62: 1 en 5
Woordverkondiging
Psalm 31: 12, 13 en 19
Dankzegging / voorbeden
Psalm 71: 10 en 11
Zegen