Biesboschkerk liturgie 30 april 10u

D.V. zondag 30 april is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit: Filippenzen 3.
Ds. J.J van Holten uit IJsselstein hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

1.                Voorzang: Ps.  92 vs. 1

2.                Gebed

3.                Votum en groet

4.                Zingen: Ps. 37 vs. 2 en 3

5.                Wetslezing

6.                Zingen: Ps. 119 vs. 17 en 18

7.                 Gebed

8.                Schriftlezing: Filippensen 3 vs. 1-21

9.                Zingen: Ps. 35 vs. 9 en 13

10.             Preek over: Filippensen 3 vs. 10 en 11

11.             Zingen: Ps. 56 vs. 5 en 6

12.             Dankgebed en voorbeden

13.             Slotzang: Ps. 118 vs. 8 en 14

14.             Zegen