Biesboschkerk liturgie 3 mrt 10u

D.V. zondagmorgen 3 maart is de tekst voor de prediking uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthéüs.
In de eredienst hoopt voor te gaan dominee M. van de Ruitenbeek uit Meerveld (Uddel).

ORDE VAN DIENST:

Afkondigingen

Voorzang: Psalm 87: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 9: 10, 13, 14

Lezing van de wet en de samenvatting

Psalm 147: 5, 6

Gebed

Schriftlezing: Matthéüs 15: 21-28

Tekst: Matthéüs 15: 27

Psalm 61: 1, 4

Preek met als thema:Kruimels, een wonderbaarlijke spijziging

Psalm 67: 1

Dankgebed

Psalm 3: 2, 3

Zegen