Biesboschkerk liturgie 3 dec 18u

D.V. zondag 3 december is in de avonddienst de tekst voor de verkondiging uit Psalm 56.
Ds. S.A. Doolaard uit Kapelle-Biezelinge hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Afkondigingen
Voorzang: Psalm 63: 1
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Psalm 130: 5
                         Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht
                         Hem en ik hoop op Zijn woord.
Psalm 130: 3, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 35: 13
Gebed om de opening van het Woord.  
Schriftlezingen: 1Samuel 21: 10 t/m 22: 5 & Psalm 56
Collecten
Psalm  56: 1, 2, 4
Verkondiging
     Thema: ‘Adventsvertrouwen overwint de angst’
     Tekst:    Psalm 56: 4, 5 & 10b -12
Psalm 56: 5, 6
Dankgebed
Psalm 30: 8
Heenzending en zegen