Biesboschkerk liturgie 2e Paasdag 9.30u

D.V. Tweede Paasdag komt de tekst voor de prediking uit 1 Korinthe 15 vers 20.
Voorganger in deze eredienst is ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen.

ORDE VAN DIENST:

Schriftlezing 1 Korinthe 15: 1-20

Tekst 1 Korinthe 15: 20

Thema: Pasen geeft hoop! 

1. Als Christus niet is opgewekt
2. Christus is opgewekt
.
Psalm 118: 11 (voorzang)

Psalm 118: 1 en 13 (na votum en groet)

Psalm 118: 14 (na geloofsbelijdenis)

Psalm 115: 1 en 9 (voor de prediking)

Psalm 56: 5 en 6 (na de prediking)

Psalm 68: 10 (slotzang)