Biesboschkerk liturgie 29 jan 18u

D.V. zondagavond is de verkondiging uit het evangelie van Mattheüs.
Voorganger in deze eredienst is oud-gemeentelid en ouderling, ds. A. van Zetten uit Bennekom.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 98: 3 en 4
Psalm 34: 6 en 7
Psalm 34: 8
Mattheüs 25: 14-30 (tekst vers 14)
Thema: ‘Zie Hij komt, en dat geeft een gelukkig leven!
Psalm 1: 2 en 3
Psalm 34: 1 en 11
Psalm 119: 83 en 86