Biesboschkerk liturgie 28 nov 10.00u

D.V. zondagmorgen 28 november is de eerste adventszondag.
In de morgendienst is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.
In deze en beide andere Avondmaalsdiensten volgen we Abraham, wiens leven één en al advent en verwachting was.
De tekst is uit Genesis 15: 5: “Toen leidde de Heere Abraham naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen.
En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”


Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    8 : 1
PSALM    8 : 3 en 4
PSALM  123 : 1
PSALM  147 : 2 en 3
PSALM   25 : 7
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 14 : 21 – 15 : 6
N.T.:  Romeinen 4 : 18 – 22 
Tekst: Genesis 15 : 5

AANVANGSTEKST: Romeinen 8 : 32
“Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”