Biesboschkerk liturgie 27 feb 18.00u

D.V. zondagavond 27 februari is er een catechismuszondag aan de beurt: de 43ste, over het negende gebod, waarin God ons vraagt over een ander geen vals getuigenis af te leggen.
Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM    5 : 7 en 8
PSALM    5 : 9, 11 en 12
PSALM   71 : 17
PSALM  144 : 4 en 5
PSALM   19 : 1 en 7
PSALM   89 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Spreuken 12 : 17 – 22
N.T.:  Jacobus 3 : 1 – 12
Tekst: Heid.Cat. Zondag 43

AANVANGSTEKST: 1 Corinthe 13 : 6 – 7a
“De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid; zij bedekt alle dingen.”