Biesboschkerk liturgie 26 nov 10u

D.V. zondag 26 november is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging uit: Genesis 49.
Prop. J.G. Blok uit Randwijk hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Psalm   84: 1 en 6 (voorzang)
Psalm   78: 1 en 3
Psalm   90: 4, 5 en 6
Psalm   34: 6 en 7
Psalm   77: 8
Psalm 146: 3

Schriftlezing OT: Genesis 49: 1-18
Schriftlezing NT: Hebreeën 11: 9-16, 21
Preektekst: Genesis 49: 1-2
Thema: Jakobs sterfbed