Biesboschkerk liturgie 26 mei 09.30u

D.V. donderdagmorgen 26 mei (Hemelvaartsdag) zal de verkondiging zijn uit Psalm 103 : 19: “De Heere heeft Zijn troon in de hemel gevestigd.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   47 : 1
PSALM   47 : 3 en 4
PSALM  135 : 3
PSALM  103 : 6, 10 en 11
PSALM   97 : 1 en 7
PSALM   68 : 16

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 103 : 1 – 22
N.T.:  Lukas 24 : 49 – 53
Tekst: Psalm 103 : 19a

AANVANGSTEKST: Hebreeën 8 : 1
“De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij een Hogepriester hebben, Die Zich heeft gezet aan de rechterzijde van de troon van Gods Majesteit in de hemel.”