Biesboschkerk liturgie 26 feb 18u

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit het evangelie van Lukas.
Voorganger in de eredienst is dominee K. Hak uit Lienden.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 1: 1, 4

Votum, Groet

Psalm 84: 1, 5

Geloofsbelijdenis

Psalm 48: 4, 6

Gebed

Schriftlezing: Lucas 9: 21-36

Psalm 16: 3, 6

Preek

Psalm 89: 7, 8

Gebed

Psalm 21: 5, 6

Zegen