Biesboschkerk liturgie 24 mei 09.30u

D.V. tweede Pinksterdag luisteren we in de eredienst naar een oudtestamentische Pinksterprofetie: “Ik zal Mijn Geest in u geven” (Ezechiël 37:14a).

Voorganger in deze eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   84 : 1
PSALM   84 : 3
AVONDZANG  : 7
PSALM  141 : 8 en 9
PSALM  143 : 10
PSALM  119 : 86

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 37 : 1 – 14
N.T.:  Openbaring 21 : 1 – 5a
Tekst: Ezechiël 37 : 14a

AANVANGSTEKST: Zacharia 12 : 10a
“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uit-storten de Geest der genade en der gebeden.”