Biesboschkerk liturgie 23 mei 18.00u

D.V. eerste Pinksterdag is in de avonddienst de voorganger dominee B. Jongeneel uit Lunteren.
De schriftlezingen zijn uit: Haggaï en Romeinen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

zingen                 Ps. 118: 1
stil gebed 
votum en groet
zingen                 Ps. 45: 1 
Geloofsbelijdenis 
zingen                 Ps. 104: 17       
gebed 
schriftlezing    
– Haggaï 1: 1 – 2: 6 
– Romeinen 15: 7-13 
collectedoelen                                                    
zingen                 Ps. 48: 4           
preek                                                                   
zingen                 Ps. 68: 14 
dankgebed en voorbede 
zingen                 Ps. 145: 3  
zegen