Biesboschkerk liturgie 23 juli 10u

D.V. zondag 23 juli is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit: Handelingen 11 vers 23.
Dominee H. Roseboom uit Kesteren hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

 1. Afkondigingen
 2. Voorzang: Psalm 133: 1, 3
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet
 5. Zingen: Psalm 67: 1
 6. Wet van de Heere
 7. Zingen: Psalm 119: 86
 8. Gebed
 9. Schriftlezing: Handelingen 8: 1-4; 11: 19-26
 10. Tekstlezing: Handelingen 11: 23
 11. Dienst der offeranden
 12. Zingen: Psalm 72: 6, 9, 10
 13. Preek
 14. Zingen: Psalm 96: 2
 15. Dankgebed en voorbede
 16. Zingen: Psalm 86: 5
 17. Zegen

Thema: De genade van God opmerken.

 1. Wat je dan opmerkt of m.a.w. het óóg van Barnabas
 2. Wat dat met je doet of m.a.w. het hárt van Barnabas
 3. Wat je dan gaat doen of m.a.w. de mónd van Barnabas