Biesboschkerk liturgie 22 okt 18u

D.V. zondag 22 oktober is in de avonddienst de tekst voor de verkondiging uit het Bijbelboek Kolossenzen 2 en 3.
Ds. A. Goedvree uit Hoevelaken hoopt in deze eredienst voor te gaan.
Na de dienst is er een zanguurtje. Het thema is deze keer ‘Op reis naar het beloofde land’.

ORDE VAN DIENST:

Zingen:           Gebed des Heeren: 1 en 9

Votum en groet

Openingswoord

Zingen:           Psalm 97: 1 en 7 

Geloofsbelijdenis

Zingen:           Psalm 27: 5

Gebed

Schriftlezing:   Kolossenzen 2: 16-3: 4

Tekst:              Vers 1

Thema:            Hemelgericht

Korte uitleg voor de kinderen

Zingen:           Psalm 110: 1, 2 en 3

Prediking

Zingen:           Psalm 16: 3 en 6

Danken en voorbede

Zingen:           Psalm 108: 1

Zegen