Biesboschkerk liturgie 22 jan 10u

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit Psalm 25.
Voorganger in de eredienst is dominee J. Brouwer uit Veen.

ORDE VAN DIENST:

– voorzang: Gebed des Heeren : 1 en 2
– stil gebed
– votum en groet
– zingen : Psalm 25 : 1 en 2
– wet van de HEERE
– zingen : Psalm 25 : 3
– Schriftlezing : Psalm 25
kernteksten : Psalm 25 : 16, 21 – 22
thema : Bidden met Psalm 25 – tussen eeuwigheid en eenzaamheid
– collecten
– zingen : Psalm 25 : 4, 5 en 6
– prediking
– zingen : Psalm 25 : 7 en 8
– dankgebed en voorbede
– zingen : Psalm 25 : 9 en 10
– zegen