Biesboschkerk liturgie 20 mrt 10.00u

D.V. zondag 20 maart, de vierde lijdenszondag, is er in de morgendienst de viering van het Heilig Avondmaal en luisteren we naar Johannes 6 : 35, waar Jezus de bekende woorden spreekt: “Ik ben het Brood des levens”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via de kerkradio, via www.kerkdienstgemist.nl en via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  122 : 1
PSALM  122 : 2 en 3
GEBED DES HEEREN : 9
PSALM   78 : 12 en 13
PSALM   22 : 15
PSALM  116 : 1 en 2
PSALM  116 : 3, 4, 5, 7
LOFZANG VAN SIMEON : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 16 : 14 – 17
N.T.:  Johannes 6 : 30 – 35
Tekst: Johannes 6 : 35a

AANVANGSTEKST: Lukas 6 : 21a
“Zalig u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden.”