Biesboschkerk liturgie 20 feb 10.00u

D.V. zondagmorgen 20 februari is de tekst voor de preek Johannes 8 : 11b:
“Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.
Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  139 : 1 en 2
PSALM  139 : 10 en 14
GEBED DES HEEREN : 6
PSALM   51 : 4 en 5
PSALM   34 : 8 en 11
PSALM   32 : 1 en 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 1 : 16 – 20
N.T.:  Johannes 8 : 1 – 11
Tekst: Johannes 8 : 11b

AANVANGSTEKST: Johannes 3 : 17
“God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”