Biesboschkerk liturgie 2 juli 18u

D.V. zondag 2 juli is in de avonddienst de tekst voor de prediking uit ‘ De Handelingen der Apostelen’.
Ds. A. Goedvree uit Hoevelaken hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 65: 1
Votum en groet
Openingswoord
Zingen: Psalm 146: 3 en 4 
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 121: 1
Gebed
Schriftlezingen: Handelingen 4: 23-37
Tekst: Handelingen 24b-30
Thema: Gebedsonderwijs uit Jeruzalem
              1e punt: Bidden tot God
              2e punt: Bidden met het Woord
              3e punt: Bidden voor het Koninkrijk
Kindermoment
Zingen: Psalm 2: 1 en 4
Prediking
Zingen: Psalm 124: 1 en 4
Danken en voorbede
Zingen: Psalm 89: 3
Zegen