Biesboschkerk liturgie 1e Paasdag 18u

D.V. Eerste Paasdag komt in de avonddienst de tekst voor de prediking uit Openbaring 1 vers 12.
Voorganger in deze eredienst is ds. J.M. Molenaar uit Zoetermeer.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 21: 4 en 5

Votum en groet

Psalm 34: 1 en 9

Geloofsbelijdenis

Psalm 35: 13

Gebed

Schriftlezing Openbaring 1: 1-20

Tekstlezing Openbaring 1: 12

Psalm 132: 5, 6 en 7

Preek: Als de bazuin klinkt…!

Psalm 118: 7 en 8

Dankgebed

Psalm 89: 7 en 8

Zegen