Biesboschkerk liturgie 19 mrt 10u

D.V. de vijfde lijdenszondag komt in de morgendienst de tekst voor de prediking uit het Evangeliewoord van Markus.
Voorganger in de eredienst is dominee J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Introïtus: Psalm 40: 8

Votum en groet

Zingen: Psalm 58: 1, 2

Wet en samenvatting

Zingen: Psalm 119: 69

Schriftlezing Markus 14: 53-65

Gebed

Zingen: Psalm 38: 12, 13, 14

Preek Markus 14: 61: ‘En Jezus zweeg stil.’

       Thema: Jezus, veelzeggend zwijgen

  1. Hij zwijgt voor Zijn vijanden
  2. Hij zwijgt voor Zijn Vader
  3. Hij zwijgt voor Zijn gelovigen

Zingen: Psalm 22: 14

Dankgebed

Slotzang: Psalm 62: 4, 5

Zegen