Biesboschkerk liturgie 19 juni 18.00u

D.V. zondag 19 juni ontvangen wij uit Gods hand opnieuw een Avondmaalszondag. In de avonddienst die in het teken staat van dankzegging is de tekst uit Handelingen 7 : 55. “Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  27 : 1a, 2b en 3
PSALM  27 : 4 en 7
PSALM  86 : 6
PSALM   9 : 2, 4, 9 en 18
PSALM  17 : 8
PSALM  73 : 12 en 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Koningen 8 : 6 – 11
N.T.:  Handelingen 7 : 51 – 60
Tekst: Handelingen 7 : 55

AANVANGSTEKST: Johannes 1 : 14b,c
“Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.”