Biesboschkerk liturgie 18 apr 10.00u

D.V. zondag 18 april is in de morgendienst  is de tekst Openbaring 12:10: “Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.”

Voorganger in deze eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   93 : 1
PSALM   93 : 2
PSALM   93 : 3
PSALM   80 : 10 en 11
PSALM   45 : 7
PSALM  124 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Zacharia 3 : 1 – 4
N.T.:  Openbaring 12 : 1 – 18
Tekst: Openbaring 12 : 10

AANVANGSTEKST: Mattheüs 16 : 18b
“Ik zeg u: de poorten van de hel zullen Mijn gemeente niet overweldigen.”