Biesboschkerk liturgie 18 sept 10u

D.V. zondagmorgen 18 september is in de eredienst de verkondiging uit Genesis 22.
Voorganger is ds. L. de Wit uit Ede.

ORDE VAN DIENST:

Ps. 43: 3

Ps. 84: 1 en 2

Ps. 79: 4

Schriftlezing: Genesis 21: 1 – 3 en 22: 1 t/m 19

Ps. 135: 3 en 8

Ps. 98: 2 en 3

Ps. 93: 1 en 4