Biesboschkerk liturgie 18 juni 18u

D.V. zondag 18 juni is in de avonddienst de kerntekst voor de prediking uit Richteren 6.
Ds. J.H. Lammers uit Nijkerk hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Voor de dienst: Psalm 111: 2, 5

Psalm 84: 3, 4

Psalm 31: 19

Psalm 78: 1, 28, 29

Psalm 68: 17

Psalm 89: 8

Schriftlezing: Richteren 6: 1 tm 16

Tekst voor de preek: Richteren 6: 14

Thema: gaan in de kracht van de Heere
1. De nood van het volk
2. God verlost door Gideon
3. God verlost vooral door de Heere Jezus