Biesboschkerk liturgie 18 dec 18u

D.V. 4e Adventszondag is in de avonddienst de verkondiging uit: Zacharia 6: 9-15.
Voorganger in deze eredienst is ds. J. Breugem uit Boven-Hardinxveld

ORDE VAN DIENST:

Psalm 40: 4

Votum en groet

Psalm 8: 4 en 5

Geloofsbelijdenis

Psalm 110: 4

Gebed en woord: Zacharia 6: 9-15, Lukas 1: 26-33

Psalm 132: 6, 7 en 12

Verkondiging: Zacharia 6: 9-15

Psalm 72: 1, 10 en 11

Dankgebed

Psalm 89: 1 en 8

Wegzending en zegen