Biesboschkerk Liturgie 17okt 10.00u

D.V. zondagmorgen 17 oktober luisteren we, in vervolg, opnieuw naar de geschiedenis van David en Goliath met als kerntekst de woorden “de strijd is van de Heere” (1 Samuël 17:47m).

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  118 : 3
PSALM  118 : 5 en 7
GEBED DES HEEREN : 7
PSALM   20 : 3 en 4
PSALM   35 : 1 en 4
PSALM  108 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 17 : 40 – 50m
N.T.:  Efeze 6 : 13 – 17
Tekst: 1 Samuël 17 : 47m

AANVANGSTEKST: Deuteronomium 1 : 30a
“De HEERE, uw God, Die voor u uitgaat – Die zal voor u strijden.”