Biesboschkerk liturgie 17 apr 09.45u

D.V. zondagmorgen, Eerste Paasdag en bediening van de Heilige Doop, beluisteren we het paasevangelie vanuit Johannes 20: 1a: “Maria Magdalena zag dat de steen van het graf afgenomen was”, in combinatie met Romeinen 6: 5b, een tekst uit het dooponderricht van Paulus: “Wij zullen aan Christus gelijk zijn in Zijn opstanding.”

Voor aanvang van de eredienst zingen we een drietal Paasliederen (van 9.45 – 10.00 uur) en na de dienst het lied ‘U zij de glorie’, zie voor de tekst de bijlage via deze link.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM   21 : 1 en 2
PSALM   21 : 3, 4 en 5
PSALM   21 : 13
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM  118 : 8 en 11
PSALM   30 : 2 en 3
PSALM   66 : 3a, 5b en 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 6 : 20 – 24
N.T.:  Romeinen 6 : 3 – 11
N.T.:  Johannes 20 : 1 – 10
Tekst: Johannes 20 : 1slot en Romeinen 6 : 5

AANVANGSTEKST: 2 Timotheüs 2 : 11b,c
“Als wij met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.”