Biesboschkerk liturgie 15 okt 10u

D.V. zondag 15 oktober is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging uit Psalm 124.
Dominee A. Visser uit Harderwijk hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Aanvangslied  Psalm 93: 1 t/m 4

Votum en groet

Zingen Psalm 62: 1 en 4

Wetslezing

Zingen Psalm 99: 1 en 6

Gebed voor de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Psalm 124; Romeinen 11: 33-36

Zingen Psalm 124 : 1 t/m 4

Verkondiging vanuit Psalm 124- Zingen met Israël over de trouw van God

Zingen Psalm 66: 4 en 5

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 96: 7 en 9

Zegen