Biesboschkerk liturgie 15 mei 10.00u

D.V. zondagmorgen 15 mei zal de verkondiging zijn uit: Filippenzen 1: 6. “Ik vertrouw erop dat God Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 1 en 2
PSALM  138 : 3 en 4
PSALM  143 : 10
PSALM   57 : 1, 2 en 5
PSALM   26 : 1 en 11
PSALM   89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 12 : 1 – 7
N.T.:  Filippenzen 1 : 1 – 11
Tekst: Filippenzen 1 : 6

AANVANGSTEKST: 1 Thessalonicenzen 5 : 24
“Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.”