Biesboschkerk liturgie 15 aug 18.00u

D.V. zondagavond 15 augustus is de voorganger in de eredienst, onze oud-pastoraal werker, dominee H. Roseboom uit Kesteren.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

1.       Afkondigingen.

2.       Voorzang: Ps. 96: 9

3.       Stil gebed.

4.       Votum en groet.

5.       Zingen: Ps. 25: 6

6.       Geloofsbelijdenis.

7.       Zingen: Ps. 45: 1 

8.       Gebed.

9.       Schriftlezing: Hand. 16: 9-12 en Fil. 3: 17-21

10.     Tekstlezing: Fil. 3: 20-21

11.     Collecte afkondiging.

12.     Zingen: Ps. 17: 7, 8

13.     Preek.

14.     Zingen: Ps. 73: 13, 14

15.     Dankgebed.

16.     Zingen: Ps. 98: 4

17.     Zegen