Biesboschkerk, liturgie 15 apr 19.30u

D.V. vrijdagavond, Goede Vrijdag, is in de prediking de tekst uit Johannes 19: 30m. “Het is volbracht!”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

Voor aanvang van de eredienst wordt gezongen: Gezang 52 : 1, 2 en 4 (HB-1938)

Komt, knielen wij voor Jezus samen
met vrolijk uitzicht op ons lot!
Het is volbracht, volbracht, ja, amen,
het is voor ons volbracht bij God.
Het grote werk, dat Hij aanvaardde,
al d’ eeuwen door met smart verwacht,
dat is volbracht: juich hemel, aarde,
juicht zondaars, ’t is voor u volbracht!

Gij, Jezus, hebt de last gedragen,
die zond’ en schuld te dragen gaf.
God zag uw werk met welbehagen
en wendt van ons zijn straffen af.
Wij schuldig, door God uitgedreven,
wij bleven ver van Eden staan,
maar ’t kruis werd ons de boom van ’t leven;
die wees de Vader zelf ons aan.

Wij willen need’rig Gode leven,
U volgen, waar Gij ons geleidt,
ons U geheel ten offer geven
met nooit volbrachte dankbaarheid.
Getrouwe Leidsman, sla ons gade,
Voleinder, laat door uwe kracht
het heerlijk werk van Gods genade
in ons ook eenmaal zijn volbracht!

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM   22 : 12 en 13
PSALM   22 : 1, 4 en 11
PSALM  138 : 4
PSALM   31 : 4, 5 en 6
PSALM   57 : 2 en 5
PSALM   42 : 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 53 : 4 – 12
N.T.:  Johannes 19 : 25 – 30
Tekst: Johannes 19 : 30m

AANVANGSTEKST: Johannes 17 : 4
“Ik heb U verheerlijkt op de aarde, Vader. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.”