Biesboschkerk liturgie 14 mrt 18.00u

D.V. zondag 14 maart, de vijfde lijdenszondag, is het in de avonddienst weer de beurt voor een catechismuspreek.
Dit keer is aan de orde Zondag 31, over een niet zo’n bekend thema: de sleutels van het hemelrijk.

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM   61 : 4
PSALM   61 : 7
GEZANG 5 : 9 [GEBED DES HEEREN]
PSALM  101 : 4 en 8
PSALM  119 : 88
PSALM  118 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jozua 7 : 10 – 13, 24 – 26
N.T.:  Mattheüs 16 : 13 – 19
Tekst: Heid.Cat. Zondag 31, vr./a. 83 – 85

AANVANGSTEKST: Psalm 45 : 5a
“Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid.”