Biesboschkerk liturgie 13 mrt 19.30u

Op Biddag voor ‘Gewas en Arbeid’ zijn in de avonddienst de schriftlezingen uit de Bijbelboeken Genesis, Lukas en Openbaring.
Voorganger is deze eredienst is onze pastoraal werker ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 147: 6, 7
Votum en groet
Psalm 89: 19, 20
Geloofsbelijdenis
Psalm 104: 12
Gebed
Schriftlezingen:
     – Genesis 3: 17-24
     – Lukas 22: 39-46
     – Openbaring 22: 1-5
Dienst der offeranden
Psalm 36: 2, 3
Prediking
Psalm 52: 6, 7
Gebed
Psalm 90: 8, 9
Zegen