Biesboschkerk liturgie 12 sep 18.00u

In de avonddienst zal de dankzegging plaatsvinden voor de gehouden viering van het Heilig Avondmaal.
In de verkondiging gaat het over Galaten 5:22: “De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    1 : 1 en 2
PSALM    1 : 3 en 4
PSALM   86 : 6
PSALM  112 : 1 en 2
PSALM  119 : 8
PSALM   52 : 6

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 1 : 1 – 6
N.T.:  Galaten 5 : 13 – 26
Tekst: Galaten 5 : 22

AANVANGSTEKST: Johannes 15 : 5a,b
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, draagt veel vrucht.”