Biesboschkerk liturgie 12 mrt 18u

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit het Evangeliewoord van Markus.
Voorganger in de eredienst is onze oud-predikant, dominee H.J. Lam uit Moordrecht.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  145 : 1
PSALM  145 : 2 en 4
PSALM  130 : 4
PSALM   22 : 3 en 4
PSALM   31 : 9 en 19
PSALM  118 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 15 : 12 – 15
N.T.:  Markus 15 : 22 – 32
Tekst: Markus 15 : 32a

AANVANGSTEKST: Johannes 12 : 13b
“Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!”