Biesboschkerk liturgie 12 mei 10u

D.V. zondag is in de morgendienst de tekst voor de prediking uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 9 vers 24b.
In deze eredienst hoopt voor te gaan ds. M. Messemaker uit Cillaarshoek.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 92 vers 1 en 2

Votum en groet

Psalm 65 vers 2

Wetslezing

Psalm 130 vers 2

Gebed

Schriftlezing: Lukas 24 vers 50-53, Hebreeën 9 vers 24-28

Psalm 40 vers 4 en 8

Woordverkondiging: Hebreeën 9 vers 24b

Psalm 73 vers 13

Dankgebed

Psalm 68 vers 9 en 10

Zegen