Biesboschkerk liturgie 12 juni 10.00u

D.V. zondagmorgen 12 juni is er voorbereiding van het Heilig Avondmaal; deze en de volgende zondag staan we stil bij de geschiedenis van Stefanus.
Tekst is het slot van Handelingen 7 : 11. “Onze vaderen vonden geen voedsel.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   84 : 1 en 2
PSALM   84 : 3 en 4
PSALM  143 : 10
PSALM   63 : 1, 2 en 3
PSALM   33 : 10 en 11
PSALM  105 : 13 en 22

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 55 : 1 – 3
N.T.:  Handelingen 7 : 9 – 15, 51 – 53
Tekst: Handelingen 7 : 11slot

AANVANGSTEKST: Johannes 6 : 51
“Ik ben het levende Brood, dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, hij zal leven in eeuwigheid.”