Biesboschkerk liturgie 12 feb 18u

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit Romeinen 7: 24 en 25.
Voorganger in de eredienst is onze oud-predikant dominee L.W. den Boer uit Goedereede.

ORDE VAN DIENST:

 • Zingen: Psalm 98: 1
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 107: 1 en 8
 • Geloofsbelijdenis: H.C. Zondag 1 v/a 1
 • Zingen: Psalm 108: 1
 • Gebed
 • Schriftlezing: Romeinen 7: 14 – 8: 2 / Galaten 5: 16-17
 • Zingen: Psalm 51: 1 en 6
 • Prediking n.a.v. Romeinen 7: 24-25
 • Zingen: Psalm 40: 8
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 42: 4 en 5
 • Zegen