Dorpskerk liturgie 12 feb 10u

D.V. zondagmorgen is de tekst voor de prediking uit het evangelie van Markus.
Tevens is in deze eredienst de voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 februari.
Voorganger in deze eredienst is ons past. werker, ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 122: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 116: 1 en 4
Wet des HEEREN
Psalm 25: 6
Gebed
Schriftlezing: Markus 5: 14 – 6: 32
Dienst der offeranden
Psalm 107: 17 en 18
Prediking Markus 5: 31
Psalm 36: 3a/2b
Lezen 1e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Psalm 95: 4 en 5
Zegen